http://www.thepjamlang.com
  

 หน้าแรก

 รวมวัตถุมงคล

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 Blog

 รูป

ประกาศซื้อขายฟรี

 ติดต่อ

สถิติ

เปิดเว็บ08/08/2008
อัพเดท15/08/2018
ผู้เข้าชม12,777,397
เปิดเพจ17,096,727
สินค้าทั้งหมด4,048

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รูป
ข่าวสารมาอย่างแรง
Blog
แซท
ประมูลวัตถุมงคล
ลงประกาศซื้อขายฟรี
วัตถุมงคลของเรา
วัตถุมงคลแนะนำ
สมัครสมาชิก
สิทธิพิเศษในการสมัครสมาชิก
สมุดเยี่ยม
ตรวจสอบของฝากส่งทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลด แผนที่ร้าน
*** แจ้งสถานะการจัดส่งวัตถุมงคลด่วน EMS
*** แจ้งสถานะการสั่งบูชาทางระบบเว็บร้าน
พระสมเด็จ
พระปิดตา
พระเหรียญ
พระเนื้อผง-ดิน-ว่าน
เขี้ยว-งา-กะลา-แกะ
พระตั้งบูชา

สมเด็จพระสังฆราช ๑๙ พระองค์

องค์ที่ ๑ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)

องค์ที่ ๒ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)

องค์ที่ ๓ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)

องค์ที่ ๔ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

องค์ที่ ๕ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)

องค์ที่ ๖ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)

องค์ที่ ๗ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี)

องค์ที่ ๘ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์)

องค์ที่ ๙ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)

องค์ที่ ๑๐ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ)

องค์ที่ ๑๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (หม่อมเจ้าภุชงค์)

องค์ที่ ๑๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)

องค์ที่ ๑๓ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์)

องค์ที่ ๑๔ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)

องค์ที่ ๑๕ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ)

องค์ที่ ๑๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)

องค์ที่ ๑๗ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร)

องค์ที่ ๑๘ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)

องค์ที่ ๑๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

วิธีลำดับ สมณศักดิ์ พระสงฆ์ไทย

ประวัติ วัด-ครูบาอาจารย์

หลวงพ่อสำรวย อาภากโร เจ้าอาวาสวัดละหาร และรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

พระครูสันติคุณธำรง (ลาภ สนฺตวณฺโณ) พ่อท่านลาภ สันตวัณโณ วัดเขากอบ จังหวัดตรัง

หลวงปู่พระครูพิพิธปุญญาภิรัต (ครูบาอินตา กตปุญฺโญ) วัดศาลา อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หลวงปู่บุญ ปริปุนฺณสีโล เจ้าอาวาสวัดศิรีอรัญรุกขาวาส (วัดปอแดง) บ้านปอแดง ปักธงชัย นครราชสีมา

หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

ประวัติ หลวงพ่อทองดำ ฐิตวณโณ วัดท่าทอง อุตรดิตถ์

พระครูไพบูลย์สิกขการ (พ่อท่านหวาน) วัดสะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย สงขลา

ประวัติ หลวงปู่อุดมทรัพย์ (พระอาจารย์จ่อย สิริคุตโต) วัดเวฬุวัน ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

พระธรรมสิทธิมงคล (พ่อท่านฉิ้น โชติโก) วัดเมืองยะลา

พ่อท่านพระมหาอุทัย วิมโล วัดดอนศาลา พัทลุง

หลวงปู่รอด ฐิตฺวิริโย (พระครูสถิตวีรธรรม) วัดสันติกาวาส พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (พระครูญาณวิลาศ) ยอดเกจิอาจารย์แห่งเมืองเพชรบุรี

หลวงพ่อสุด พระครูสมุทรธรรมสุนทร (สุด สิริธโร) วัดกาหลง เมือง สมุทรสาคร

หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง

พระอาจารย์อำนาจ อาทิตตฺวณฺโณ สำนักสงฆ์เขาสามล้าน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ ชุมพร

หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม (พระครูวินัยวัชรกิจ) วัดตาลกง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าปทีปปุญญาราม อำเภอ อากาศอำนวย สกลนคร

พระพุทธวิริยากร (หลวงพ่อตัด ปวโร ) วัดชายนา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

หลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

พระอาจารย์สมชาย ฐิตธมฺโม (พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์็) เจ้าอาวาส วัดไผ่แปลกแม่ จังหวัดสุพรรณบุรี

พระอาจารย์มานะ กตปุญโญ วัดเทพคีรีวงศาราม (เขาชานหมาก) ต.จระเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี

ครูบาสุบิน สุเมธโส พระผู้ขมังเวทย์แห่งแผ่นดินล้านนา ด้วยมนตราอันศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อวีระ จนฺทธมฺโม เจ้าอาวาส วัดสมอลม เมือง สุพรรณบุรี

หลวงพ่อสัมฤทธิ์ คัมภีโร (พระครูกาญจนกิจจาทร) อดีตเจ้าอาวาส วัดถ้ำแฝด กาญจนบุรี

พระครูนันทเจติยาภิบาล (ครูบาโต) วัดพระธาตุสุนันทา เชียงใหม่

พระครูอุทัยธรรมสาคร (หลวงพ่อมาลัย) วัดบางหญ้าแพรก พระอาจารย์ของตี๋ใหญ่

พระอธิการอดิเรก อุปคุตฺโต (พระอาจารย์ หนึ่ง) วัดท่าโขลง ลพบุรี

พระครูสิทธิกาญจนกิจ (พระอาจารย์วัชระ เอกวัณโณ) วัดถ้ำแฝด ท่าม่วง กาญจนบุรี

งานบุญต่างๆ และพิธีกรรม

พระอาจารย์วัชระ เอกวัณโณ สาวน้ำตาเทียนสะเดาะเคราะห์ ปัดเป่าเคราะห์กรรม ล้างอาถรรพณ์

ขอเชิญร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์-พัดยศ พระครูสิทธิกาญจนกิจ วัดถ้ำแฝด ท่าม่วง กาญจนบุรี

ขอเชิญท่านสาธุชนโครงการ "ไผ่ต่างปล้อง สำรองบุญ เกื้อหนุนพระศาสนา" วัดมโนธรรมาราม (นางโน)

ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สร้างวิหารพระศรีอริยะเมตตรัย ณ วัดถ้ำแฝด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ขอเชิญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ.วัดท่าโขลง ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ภาพพิธีปลุกเสก กุมารทองพรายขวัญใจ ณ.วัดท่าเจริญ บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาครู ประจำปี 2553 ณ วัดมโนธรรมาราม (นางโน) ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ขอเชิญร่วมทำบุญ ลอดโบสถ์ พระประธาน 5 องค์ ใหญ่ ณ วัดสมอลม อำเภอเมือง สุพรรณบุรี

งานพิธีไหว้ครู-ครอบครู วัดสมอลม เมือง สุพรรณบุรี ปี 2555

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษจิกายน 2558 ณ วัดหนองขุม สุพรรณบุรี

ตำนาน พุทธภูมิ-พระโพธิสัตว์

หลักธรรมนำชีวิต

วัตถุธาตุ สิ่งเร้นลับ

ตำนาน เหล็กไหล

ฝังเหล็กไหล ทำไมต้องมีสัจจะ 3 ข้อ

บ่อเหล็กน้ำพี้ เป็นแหล่งสินแร่เหล็กตามธรรมชาติ

ตำนาน เหล็กไหลตาแรด วัดถ้ำแฝด กาญจนบุรี

ตำนาน เหล็กไหลฤาษี วัดถ้ำแฝด กาญจนบุรี

ตำนาน โคตรเหล็กไหล วัดถ้ำแฝด กาญจนบุรี

เบี้ยแก้ คือ อะไร

เล่นแร่แปรธาตุ ปรอทวิเศษ (สำเร็จ)

เครื่องรางของขลัง เป็นเรื่องที่ลึกลับและบางอย่างก็หาคำตอบไม่ได้

พระปิดตาทำไม? เพราะอะไรจึงเรียกว่าพระปิดตา?

ความเป็นมาขององค์เทพเทวา

กรรมวิธีและวัตถุดิบในการสร้างพระ

ประวัติความเป็นมาในการสักยันต์ของไทย

พระคาถาหัวใจ ๑๐๘

พระสมเด็จจิตรลดา พระกำลังแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประวัติแห่ง อนุพุทธ

เกี่ยวกับ องค์พระพิฆเนศ

ทำนายทายทัก

วันเกิดสื่อถึงวิญญาณ

เคล็ดลับการเสริมดวงของคุณ

วันเกิดถูกควบคุมโดยเทพองค์ใดบ้าง

คนที่เกิดในแต่ละเดือน มีอวัยวะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

เลือกเดือนเกิดของคุณได้เลย..........เม่นมาก

อัญมณีเสริมชีวิต

อาชีพตามธาตุ

เลือกของใส่บาตรตามวันเกิดของคุณ

ปัจจัยทางฮวงจุ้ยที่ทำให้ธุรกิจการงาน และการเงิน ประสพปัญหา

คำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ

ราศีของเรา มีผลต่อน้ำหนักตัว จริงหรือไม่ ??

ฮวงจุ้ยกระตุ้นความรัก (หนุ่มๆ สาวๆ ห้ามพลาด)

ทำนายตามวัดเกิด...แม่นแบบไม่น่าเชื่อ..???

ทำทรงผมใหม่ เสริมดวงชะตา ตามวันเกิด

เลขตัวสุดท้ายในบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคน สามารถบอกได้ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรบ้าง ?

ทายนิสัยจากอาหารเส้น (เส้นก๋วยเตี๋ยว)

ดูดวง ปี 2553 (12 ปีนักษัตร)

การทำบุญไหว้พระบูชาเทพตามปีเกิด 12 นักษัตร

ดูดวง ปี 2555 (12 ปีนักษัตร)

9 ข้อห้าม ที่ไม่ควรทำในวันตรุษจีน

ดูดวง ปี 2556 (12 ปีนักษัตร)

ที่มาของพญานาค

เอก เทพ จำแลง

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

การทำบุญไหว้พระบูชาเทพตามปีเกิด 12 นักษัตร

การทำบุญไหว้พระบูชาเทพตามปีเกิด 12 นักษัตร

เคล็ดมงคลเสริมโชค ในปีขาล 2553 การทำบุญไหว้พระบูชาเทพตามปีเกิด 12 นักษัตร

    ปีชวด

          
เดือนอุปสรรค มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม

           ไหว้หลวงปู่ทวด ตั่วเหล่าเอี๊ย (เจ้าพ่อเสือ) ซี่ไต่เทียงอ้วง พระกฤษณะ 

           ทุกองค์ไหว้วันพุธ ด้วยดอกบัว 4 หรือ 17 ดอก ส้ม 4 หรือ 17 ลูก น้ำ 1 แก้ว (เจ้าพ่อเสือไหว้ด้วยหมู 3 ชั้น ไข่ดิบ ส้ม 17 ลูก ซาลาเปา ลูกท้อ 1 ชุด ขนมกุ้ยช่าย ใบโพธิ์ สีแดง 2 อัน) 

           ไหว้พระพุทธชินราช หลวงพ่อซำปอกง ปึงเถ่ากง เจ้าพ่อมังกรเขียว ท่านท้าวมหาพรหม ทุกองค์ไหว้วันพฤหัสบดี ด้วยดอกบัว 5 ดอก ฟักทอง ฟักเขียว ดอกแคขาว 19 ดอก ใส่กระทง ตับบาตรด้วยแกงเขียวหวานปลากราย ส้ม พวงมาลัยมะลิ ปล่อยปลาหมอ 17 ตัว วันพุธ ควรทำบุญด้วย น้ำด้วย ค่าน้ำ พรมเช็ดเท้า ปล่อยนก 15 ตัว วันจันทร์

           อธิษฐานจิต ขอให้การเงินคล่องตัว มีโชคลาภไหลมาเทมาได้รับความรักความมีเสน่ห์เมตตามหานิยม อุทิศส่วนกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าโรคเจ้าภัยที่กำลังตามติดม

    ปีฉลู

           เดือนอุปสรรค มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม

           ไหว้หลวงปู่เทพโลกอุดรด้วย ดอกบัวขาว 6 ดอก น้ำ 1 แก้ว วันพฤหัสบดีไหว้พระศิวะ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าพ่อพระเพลิงด้วยกุหลาบแดง 6 ดอก มะพร้าวมีเปีย 1 ลูก 

           ทุกองค์ไหว้วันอาทิตย์ ควรทำบุญด้วย หลอดไฟ ค่าไฟ ปล่อยปลายไหล 6 ตัว ไหว้พระพุทธชินราช หลวงพ่อซำปอกง ปึงเถ่ากง เจ้าพ่อมังกรเขียว ท่านท้าวมหาพรหม ทุกองค์ไหว้วันพฤหัสบดี ด้วยดอกบัว 5 ดอก ฟักทอง ฟักเขียว ดอกแคขาว 19 ดอกใส่กระทง ตักบาตรด้วยแกงเขียวหวานไก่ สลิ่ม วันอังคาร 

           อธิษฐานจิต ขอให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง พบทางออกที่ดี สำเร็จสมหวัง สมปรารถนา อุทิศส่วนกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าโรคเจ้าภัยที่กำลังตามติดมา

    ปีขาล

          
เดือนอุปสรรค กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน

           ไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย ฝากดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ (ตามฤกษ์) ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย (ตามฤกษ์) ไหว้พระพุทธชินราช พระใหญ่ (หลวงพ่อซำปอกง) ปึงเถ่ากง เจ้าพ่อมังกรเขียว (แชเล้งเอี้ย) ท่านท้าวมหาพรหม 

           ทุกองค์ไหว้วันพฤหัสบดี ด้วยดอกบัว 5 ดอก ฟักทอง ฟักเขียว ดอกแคขาว 19 ดอกใส่กระทง ตักบาตรด้วยอาหารประเภทกุ้ง ฟักทอง ตำลึง ดอกบัวแดง 19 ดอก ควรทำบุญถวายผ้าไตร สบง จีวร สร้างประตู หน้าต่าง ปล่อยปลาไหล 19 ตัว 

           อธิษฐานจิต ขอให้มีหลักทรัพย์มั่นคง พบความสำเร็จในหน้าที่การงานและทุกสิ่งที่ปรารถนา อุทิศส่วนกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าโรคเจ้าภัยที่กำลังตามติดมา

    ปีเถาะ

          
เดือนอุปสรรค มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม

           ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย (ตามฤกษ์) ไหว้ไท้เอี้ยงแซกุง และไหว้ขอพร องค์ซำกวง (เทพ 3 ตา) วัดทิพย์วารี ถ.ตรีเพชร กรุงเทพฯ ไหว้เจ้าแม่ทับทิม พระแม่อุมาเทวี วันศุกร์ ด้วยพวงมาลัยสวยๆ 1 พวง กระทง ตักบาตรด้วยอาหารประเภทของยำ พวงมาลัยมะลิ ปล่อยปลาไหล 21 ตัว วันศุกร์ ควรทำบุญด้วย น้ำดื่ม แท็งก์น้ำ ข้าวสาร ปิ่นโต ช่วยเหลือหญิงสูงอายุ 

           อธิษฐานจิต ขอทางเดินชีวิตแห่งอนาคต จงก้าวพ้นวิบากกรรมและภัยทะเลแห่งความทุกข์ อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าโรคเจ้าภัยที่กำลังตามติดมา

    ปีมะโรง

          
เดือนอุปสรรค มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม

           ไหว้ขอพร เทพเทียงเต็ก ไหว้ฟ้าดิน หรือไหว้ที่เสาทีกง ได้ทุกศาล ไหว้พระพุทธรูป ปางไสยาสน์ ไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (เจ้าพ่อเห้งเจีย) พระพิฆเนศ

            ทุกองค์ไหว้วันอังคาร ด้วยกุหลาบ สีชมพู 8 ดอก ทับทิม 3 ผล ยอดทับทิม 8 ยอด ไหว้พระพุทธชินราช หลวงพ่อซำปอกง) ปึงเถ่ากง เจ้าพ่อมังกรเขียว (แชเล้งเอี้ย) ท่านท้าวทุกองค์ไหว้วันพฤหัสบดี ด้วยดอกบัว 5 ดอก ฟักทอง ฟักเขียว ดอกแคขาว 19 ดอก ใส่กระทง ตักบาตรด้วยอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน กุหลาบสีชมพู 8 ดอก ควรทำบุญด้วย มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ บริจาคเลือด ปล่อยปลาไหล 8 ตัว วันอังคาร 

           อธิษฐานจิต ขอให้มีไหวพริบดีชนะคู่แข่ง พ้นจากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวอยู่ดีมีสุข อุทิศส่วนกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าโรคเจ้าภัยที่กำลังตามติดมา

    ปีมะเส็ง

          
เดือนอุปสรรค กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน

           ไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย ฝากดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ (ตามฤกษ์) ไหว้เทพ เจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย (ตามฤกษ์ ไหว้พระพุทธชินราชหลวงพ่อ ซำปอกง) ปึงเถ่ากง เจ้าพ่อมังกรเขียว (แชเล้งเอี้ย) ท่านท้าวมหาพรหม ทุกองค์ไหว้วันพฤหัสบดี ด้วยดอกบัว 5 ดอก ฟักทอง ฟักเขียว ดอกแคขาว 19 ดอกใส่กระทง ไหว้พระพุทธรูป ปางไสยาสน์ ไต่เสี่ย ฮุดโจ้ว (เจ้าพ่อเห้งเจีย) พระพิฆเนศ 

           ทุกองค์ไหว้วันอังคาร ด้วยกุหลาบ สีชมพู 8 ดอก ทับทิม 3 ผล ยอดทับทิม 8 ยอด ตักบาตรด้วย อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน กุหลาบ สีชมพู 8 ดอก ควรทำบุญด้วย มีโกน กรรไกรตัดเล็บ บริจาคเลือด ปล่อยปลาไหล 8 ตัว วันอังคาร 

           อธิษฐานจิต จิตขอให้การติดต่อการเจรจาราบรื่น ประสบความสำเร็จ สิ่งที่คิดถูกต้องสมบูรณ์ไม่ผิดพลาด อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าโรค เจ้าภัยที่กำลังตามติดมา

    ปีมะเมีย

          
เดือนอุปสรรค มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม

           ไหว้ขอพร "องค์เจี้ยงแซ" ไหว้ "เทพเจ้ากวนอู" ที่ ศาลเจ้ากวนตี่ เยาวราชหรือที่ไหนก็ได้ที่มีไหว้ มหาเพทศิวะ ท่านเจ้าพ่อเพลิง (เชิงสะพานกรุงเทพ) ท่านเจ้าพ่อหลักเมือง 

           ทุกองค์ไหว้วันอาทิตย์ ด้วยมะพร้าวมีเปีย 1 ผล กุหลาบแดง 6 ดอก ตักบาตรด้วยอาหารประเภทกะทิ กุหลาบแดง 6 ดอก ควรทำบุญด้วยหลอดไฟฟ้า บริจาคค่าไฟ ปล่อยปลาไหล 6 ตัว วันอาทิตย์ 

           อธิษฐานจิต ขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทำมาหากินคล่องตัว ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ชนะอุปสรรคทั้งปวง อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณเจ้าโรคเจ้าภัยที่กำลังตามติดมา

    ปีมะแม

          
เดือนอุปสรรค มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม

           ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย ไหว้องค์พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทวด ตั่วเหล่าเอี้ย (เจ้าพ่อเสือ) ส้ม 4ลูก พวงมาลัยมะลิ น้ำ ไหว้ซี่ไต่เทียนอ้วงเปิดทางชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ไหว้พระแม่กวนอิม พระแม่ลักษมีขอพรให้การเงินคล่องตัว ตักบาตรด้วยลาบหมู ดอกบัวขาว 5 ดอก ปล่อยปลาหมอ 17 ตัว วันพุธควรทำบุญแจกหนังสือธรรมะแท็งก์น้ำ สร้างทางเดิน สะพาน 

           อธิษฐานจิต ขอให้ผู้ใหญ่เมตตา ก้าวพ้นอุปสรรค สุขภาพแข็งแรง ตั้งเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยไว้ที่โต๊ะทำงานอุทิศส่วนกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าโรคเจ้าภัยที่กำลังตามติดมา

    ปีวอก

          
เดือนอุปสรรค กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน

           ไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย ฝากดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ ไหว้เทพเจ้าฮั้วท้อเซียงซือ (หมอเทวดา) ปัดเป่าโรคภัย ผลไท้ 5 อย่าง พวงมาลัยดาวเรือง 2 พวง ไหว้เทพเจ้ากวนอูท่านมหาเทพศิวะ ขจัดอุปสรรคทั้งปวง กุหลาบแดง 6 ดอก มะพร้าว 1 ลูก ไหว้ท่านเจ้าพ่อเห้งเจีย พระพิฆเนศ ขับไล่เคราะห์กรรม กุหลาบชมพู 8 ดอก ยอดทับทิม 8 ยอด ไหว้พระธาตุพนม พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ตักบาตรด้วยขนมจีนแกงไก่ ไข่พะโล้ ปล่อยนก 15 ตัว ปลาไหล 8 ตัว ไถ่ชีวิตโคกระบือ ทำบุญโลงศพ รักษาศีล 5 งดเนื้อสัตว์ สวดมนต์ พกฮู้ไท้ส่วยประจำปี ติดตัวไว้เสมอ ตั้งปี่เซี่ย เรียกทรัพย์ไว้ที่โต๊ะทำงาน

           อธิษฐานจิต ขอให้ก้าวพ้นวิบากกรรมและภัยทะเลแห่งความทุกข์ ชนะอุปสรรคทั้งปวง อุทิศส่วนกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าโรคเจ้าภัยที่กำลังตามติดมา

    ปีระกา

          
เดือนอุปสรรค มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม

           ไหว้ขอพร "เทพเหล่งเต็ก" ไหว้ "องค์แป๊ะกง" ได้ทุกศาลเจ้าที่มีแป๊ะกง ไหว้พระแก้วมรกต พระแม่กวนอิม พระแม่ ลักณมี 

           ทุกองค์ไหว้วันจันทร์ ด้วยพวงมาลัยดาวเรือง 2 พวง น้ำอ้อย 2 ไหว้หลวงปู่ทวดตั่วเหล่าเอี๊ย (เจ้าพ่อเสือ) พระกฤษณะ ทุกองค์ไหว้วันพุธ ด้วยดอกบัว 4 หรือ 17 ดอก ส้ม 4 หรือ 17 ลูก น้ำ 1 แก้ว (เจ้าพ่อเสือไหว้ด้วยหมู 3 ชั้น ไข่ดิบ ส้ม 17 ลูก ซาลาเปา ลูกท้อ 1 ชุด ขนมกุ้ยช่าย ใบโพธิ์ สีแดง 2 อัน) ตักบาตรด้วยอาหารประเภทไก่ ดอกไม้เหลือง 15 ดอก ควรทำบุญด้วย น้ำดื่ม ค่าน้ำ พรมเช็ดเท้า ปล่อยนก 15 ตัว วันจันทร์ 

           อธิษฐานจิต  ขอให้มีหลักทรัพย์มั่นคง พบความสำเร็จในหน้าที่การงานและทุกสิ่งที่ปรารถนา อุทิศส่วนกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าโรคเจ้าภัยที่กำลังตามติดมา

    ปีจอ

          
เดือนอุปสรรค มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม

           ไหว้เทพเจ้าไฮ่ซิ้งเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย (ตามฤกษ์) ไหว้หลวงปู่ทวด ตั่วเหล่าเอี๊ย (เจ้าพ่อเสือ) พระกฤษณะ 

           ทุกองค์ไหววันพุธ ด้วยดอกบัว 4 หรือ 17 ดอก ส้ม 4 หรือ 17 ลูก น้ำ 1 แก้ว (เจ้าพ่อเสือไหว้ด้วยหมู 3 ชั้น ไข่ดิบ 6 ฟอง ส้ม 17 ลูก ซาลาเปา ลูกท้อ 1 ชุด ขนมกุ้ยช่าย ใบโพธิ์ สีแดง 2 อัน) ตักบาตรด้วย อาหารประเภทกุ้ง ฟักทองตำลึง ดอกบัวแดง 19 ดอก ควรทำบุญถวายผ้าไตร สร้างประตูหน้าต่าง ปล่อยปลาไหล 19 ตัว 

           อธิษฐานจิต ขอให้ทุกอย่างอย่าล่าช้า ภาระที่ติดค้างหมดไป พบแต่ความสำเร็จ อุทิศส่วนกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าโรคเจ้าภัยที่กำลังตามติดมา

    ปีกุน

         
  เดือนอุปสรรค กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน

           ไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย ฝากดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ (ตามฤกษ์) ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย (ตามฤกษ์) ไหว้พระพุทธชินราช หลวงพ่อซำปอกง ปึงเถ่ากง เจ้าพ่อมังกรเขียว (แชเล้งเอี้ย) ท่านท้าวมหาพรหม 

           ทุกองค์ไหว้วันพฤหัสบดี ด้วยดอกบัว 5 ดอก ฟักทอง ฟักเขียว ดอกแคขาว 19 ดอกใส่กระทง ตักบาตรด้วยอาหารประเภทกุ้ง ฟักทอง ตำลึง ดอกบัวแดง 19 ดอก ควรทำบุญ ถวายผ้าไตร สบง จีวร สร้างประตู หน้าต่างปล่อยปลาไหล 19 ตัว 

           อธิษฐานจิต ขอให้มีหลักทรัพย์มั่นคง พบความสำเร็จในหน้าที่การงานและทุกสิ่งที่ปรารถนา อุทิศส่วนกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณเจ้าโรคเจ้าภัยที่กำลังตามติดมา

ถูกใจใช่เลย โหวดให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

คลิ๊กที่นี้เพื่อโหวด

------------------------------------------------------

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  nui
  nui 11/08/2010 10:29
  ดีค่ะ ชอบๆๆ ขอบคุณด้วยค่ะ
 2. 2
  แมกซ์
  แมกซ์ max4559@gmail.com 09/03/2010 01:21

  ดีมากเลยครับ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สินค้า

สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
สินค้าโปรโมชั่น
 ชุด สมเด็จวัดระฆัง-บางขุนพรหม
 ชุด หลวงปู่ทวด
 ชุด หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
 ชุด หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ ระยอง
 ชุด เครื่องราง-ของขลัง
 ชุด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง นนทบุรี
 ชุด พระพรหม-พ่อท้าวมหาพรหม
 ชุด เทพภมรจำแลง-เทพสาริกา
 ชุด พ่อปู่ฤาษี พ่อแก่ พระนารายณ์
 ชุด ท้าวเวสสุวรรณโณ
 ชุด มีดหมอ
 ชุด พญาครุฑ
 ชุด ตะกรุด
 ชุด กุมารทองเทพ
 ชุด พระพิฆเณศ
 ชุด ขุนแผน/ยอดขุนพล
 ชุด พระปิดตา
 ชุด พญานาค - เจ้าปู่ศรีสุทโธ
 ชุด พระกริ่ง
 ชุด ผ้ายันต์
 ชุด หนุมาน
 ชุด หน้าพรานบุญ
 ชุด สี่หูห้าตา
 ชุด เหรียญ (กรุงเทพฯ)
 ชุด พระเหรียญ ภาคเหนือ
 ชุด พระเหรียญ ภาคกลาง
 ชุด พระเหรียญ ภาคอีสาน
 ชุด พระเหรียญ ภาคใต้
 ชุด พระเหรียญ ภาคตะวันออก
 ชุด พระเหรียญ ภาคตะวันตก
 ชุด รูปหล่อ-ลอยองค์
 ชุด พระผง ดิน ว่าน (กรุงเทพฯ)
 ชุด พระผงดินว่าน ภาคเหนือ
 ชุด พระผงดินว่าน ภาคกลาง
 ชุด พระผงดินว่าน ภาคอีสาน
 ชุด พระผงดินว่าน ภาคใต้
 ชุด พระผงดินว่าน ภาคตะวันออก
 ชุด พระผงดินว่าน ภาคตะวันตก
 ชุด ล็อคเก็ต/รูปถ่าย
 ชุด พระเนื้อชิน
 ชุด เนื้อแร่ธาตุกายสิทธิ์
 ชุด พระราหู
 ชุด พระบูชา
 ชุด รูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง
 ชุด เหรียญรัชกาล/เหรียญที่ระลึก
 ชุด สัตว์มงคลในตำนานจีน
 ชุด อาจารย์สายฆราวาส
 ชุด วัตถุมงคล เปิดจอง
 ชุด วัตถุมงคล ปิดจอง
 ชุด วัดถ้ำแฝด กาญจนบุรี
 ชมรมศิษย์เก่าช่างกลสยาม

จดหมายข่าว

อีเมล์

ปฎิทิน

« August 2018»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

นาฬิกา

Alternative content

พระเครื่อง เอกเทพจำแลง สาย 4
โรงพิมพ์ ปราโมทย์

รับจำนอง-ขายฝาก

จิปาถะ

อาหารสุนัข

กล้องวงจรปิด

ศูนย์รวมกล้อง ดิจิตอล

อุปกรณ์ตกแต่งรถ

ผลิตภัณฑ์จากสแตนเลศ

ร้านเค้กกระทรวง

โฆษณาว่าง

โฆษณาว่าง

 หน้าแรก

 วัตถุมงคลของเรา

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รูป

 ประกาศซื้อขายฟรี

view